Z życia klasy pierwszej

Od dnia 08 września br. kiedy to wszyscy zostali mianowani i pasowani na uczniów naszej szkoły, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły. Nabywają nowe umiejętności i nawyki ,jakie są konieczne w dalszym życiu każdego człowieka.Nauczyli się tolerancji, współpracy w grupie , poznali i stosują ,,czarodziejskie słowa" , nabyli dużo nowych wiadomości, którymi umiejętnie się wykazują.

     Ponadto aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach dydaktycznych, wspaniale współpracują w grupie lub zespole.Bardzo zgodnie bawią się podczas przerw.Wykazują się dużą kreatywnością podczas ulubionych zabaw.

   Bardzo bliski jest uczniom temat ,,Każdy odpowiada za to co posiada" a dotyczy to, opieki nad własnymi pupilami.  Wiedzą, że kochając  i dbając o swoich ulubieńców -  one obdarzą ich  tym samym uczuciem.

     Ważniejsze wydarzenia z życia klasy pierwszej to:

  - 18 września - aktywnie uczestniczyliśmy w akcji ,,Sprzątanie Świata".Wszyscy pomagaliśmy naszej Matce Ziemi z ciężarem śmieci jaki dzwiga.Po sprzątaniu były wspólne rozmowy - dlaczego ludzie tak śmiecą ?

   - 30 września - na wesoło obchodziliśmy ,,Święto Dnia chłopca". Chłopcy przyjmowali serdeczne życzenia od wszystkich naszych kobiet, otrzymali medale ,,Dla najwspanialszego Chłopaka" , było słodko , miło i bardzo radośnie (szkoda , że tylko jeden dzień).

   - 07 października - braliśmy udział w Obchodach Święta Pieczonego Ziemniaka".

   Ale się działo...Wspólne zabawy sportowe zaostrzyły apetyt na gorące ziemniaki wprost z gorącego popiołu oraz zakupioną przez Radę Rodziców kiełbaskę pieczoną na ogniu i słodki Tymbark.

   Wszyscy smacznie i radośnie zakończyliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka,  które stało się tradycją naszej szkoły.

   - 13 października - obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.Uczestniczyliśmy w krótkim spotkaniu słowno - muzycznym przygotowanym przez starszych kolegów i koleżanki dla naszych nauczycieli.

My  również w klasie wspólnie uczciliśmy ten dzień.Były malowane laurki , składane życzenia, śpiewanie piosenek - było słodko i wesoło.

   - 16 października - obchodziliśmy Światowy Dzień Owoców i Warzyw". Każdy przyniósł do szkoły najbardziej ulubione owoce a nawet warzywa(była to marchewka i rzodkiewka).Najpierw omówiliśmy ich walory smakowe - dlaczego je właśnie lubimy? Potem przypomnieliśmy z wcześniej odbytych   lekcji - ,,Poznajemy warzywa i owoce oraz rola  witamin w naszym życiu" - jaką rolę pełnią owoce i warzywa w życiu każdego człowieka?

   Plastyka przepełniona była zgromadzonymi owocami i warzywami, które ukazały się w pracach plastycznych. Na koniec wszyscy mogli z apetytem zjeść to co najbardziej lubią z owoców i warzyw.

   01 - listopada -Dzień Wszystkich Świętych uczciliśmy dnia 30 października wspominając tych, którzy odeszli a my o nich pamiętajmy. Wyobrażenie o tym dniu znalazło odzwierciedlenie w naszych pracach plastycznych.

   - 05 listopada klasa brała udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez szkolną bibliotekę.Wszyscy aktywnie uczestniczyli w tym dniu w konkursie utożsamiając się,  ze swoimi  ulubionymi postaciami przedstawionymi w  pracach.

   Ponadto poznaliśmy już życie przyrody na Ziemi : jej mieszkańców,życie ich i zwyczaje oraz to ,że warto dbać o nasz naziemny świat przyrodniczy.Zajrzeliśmy. również do świata podwodnego, nasze spostrzeżenia znalazły odzwierciedlenie w pracach plastyczno -  technicznych.

  Wszyscy uczniowie twierdzą, że dobrze jest chodzić do szkoły i się uczyć.

 

 

  

   

 

Rok szkolny
Autor
Bogusława Janikowska

Dodaj komentarz