Pracownicy administracyjni

Wioletta Gawrysiak - specjalista d/s administracyjnych
tel: 63 273 20 06 - Gimnazjum Rysiny

Milena Walczak - sekretarka
tel: 63 273 51 95 SP Bierzwienna