Informacje

Powrót do nauki w szkole.

Dodane przez Rafał Marcinkowski - śr., 28/04/2021

W związku z powrotem dzieci do szkół uprzejmie informuję o harmonogramie lekcji:

- klasy 0 - III - uczęszczają do szkoły bez zmian, odbywają naukę stacjonarną;

Klasy IV- VIII będą odbywać zajęcia hybrydowe w następujący sposób:

- 17.05. - 21.05.br.
kl. IV - zdalnie
kl. V - stacjonarnie
kl. VI - zdalnie
kl. VII - stacjonarnie
kl. VIII - stacjonarnie

- 24.05. 2021r.
kl. IV - stacjonarnie
kl. V - zdalnie
kl. VI - stacjonarnie
kl. VII - zdalnie
kl. VIII - stacjonarnie

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Dodane przez Rafał Marcinkowski - pt., 19/03/2021

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.