Test trzecioklasisty

W dniach 5-6 maja 2021 roku uczniowie klasy trzeciej przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu - Testu Umiejętności Trzecioklasisty, którego organizatorem było wydawnictwo Nowa Era. W teście wzięli udział wszyscy uczniowie tej klasy. Uczniowie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zdobywanymi przez trzy lata nauki w szkole podstawowej. Testy, zarówno z matematyki jak i z polskiego przyniosła  pani sekretarka – Agnieszka Malinowska. Pani dyrektor – Emilia Mikołajczyk, również przyszła do klasy, aby życzyć uczniom powodzenia w rozwiązywaniu zadań i wykonywaniu poleceń.

Rok szkolny
Autor
Anna Andrzejczak

Dodaj komentarz