Zdrowo, bo sportowo ...

Szkoła to nie tylko nauka w salach lekcyjnych, to także zabawa. A jeżeli zabawa, to z odrobiną rywalizacji, tak jak to było podczas Święta Pieczonego Ziemniaka.

Zajęcia stanowiły jedną z form realizacji działań profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na rok 2020. Uczyły jak można aktywnie spędzać wolny czas.

Szkoła organizuje takie zajęcia, aby odciągnąć uczniów od komputera i rozwinąć pasję jaką jest sport. Do szczególnie przyjemnych dni należał też Dzień Chłopca.

 

Rok szkolny
Autor
Anna Andrzejczak

Dodaj komentarz