Projekt - LEPSZA SZKOŁA

     W dniu 25 stycznia 2023 r. uczniowie klasy VIII wzięli udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Powyższy egzamin został zorganizowany  w ramach ogólnopolskiego projektu LEPSZA SZKOŁA przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wyniki punktowe i procentowe uczniowie poznają po feriach zimowych.

Zalety przeprowadzenia egzaminu próbnego dla uczniów oraz nauczyciela:

- zaznajomienie z charakterystyczną formą egzaminu,

- możliwość sprawdzenia się przez uczniów w warunkach egzaminacyjnych,

- szansa na zweryfikowanie aktualnego stanu swojej wiedzy.

Egzamin przeprowadziła p. Renata Koperska - nauczyciel matematyki.

 

Rok szkolny
Autor
Renata Koperska

Dodaj komentarz