Pracowite wakacje

      W okresie wakacyjnym, pod nieobecność uczniów, w budynkach szkoły w Bierzwiennej Długiej i Rysinach Kolonii prowadzone były prace remontowe, naprawcze i malarskie.

W budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej

- wykonano docieplenie poddasza szkolnego,

- we własnym zakresie wykonano prace malarskie, farbą emulsyjną pomalowano ściany w salach nr 1,2,4,5,6,7, dodatkowo lamperię w sali nr 7, bibliotekę i kuchnię szkolną,

- w sali nr 3 i toalecie pracowniczej wymieniono fragmenty instalacji grzewczej.

Na terenie szkoły w Bierzwiennej Długiej

- po otrzymaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz uzyskaniu projektów przy budynku szkoły wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.

W budynku szkoły w Rysinach Kolonii

- do dyspozycji powstającego Centrum Usług Wspólnych oddano w użytkowanie pomieszczenia: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga oraz salę informatyczną.

Z kolei po wykonaniu malowania, salę nr 1 i 3 przystosowano na gabinet dyrektora i pokój nauczycielski.

Warto dodać, że w związku z likwidacją sali informatycznej zakupiono dla uczniów laptopy wraz z szafę mobilną.

Uporządkowano strych i pomieszczenia budynku gospodarczego.

Po uzyskaniu projektów i odpowiednich pozwoleń wykonano nowe przyłącze wodociągowe.

Przy budynku w Rysinach Kolonii, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubońku, kilkakrotnie likwidowała gniazda os i szerszeni.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w prace malarskie i porządkowe należą się pracownikom obsługi szkoły.

 

Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Pracowite wakacje
Rok szkolny
Autor
Emilia Mikołajczyk

Dodaj komentarz