Akcja Sprzątania Świata

     

  W dniu 15 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło brzmi : Sprzątanie świata łączy ludzi".

Przedszkolaczki i uczniowie klas I -V pod opieką swoich wychowawców wyruszyli z workami w teren przy szkole w Bierzwiennej i z radością porządkowali okolice. 

Natomiast uczniowie klas VII - VIII z opiekunami porządkowali tereny w pobliżu szkoły w Rysinach. Wspólne sprzątanie było nie tylko dobrem ekologicznym, ale także okazją do integracji  uczniów.

     Udział uczniów w w/w akcji przyczynił się do kształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie. 

Rok szkolny
Autor
Renata Koperska

Dodaj komentarz