Oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej - rok szkolny 2019/2020

Rodzaj zajęć Dzień Godzina Klasa Nauczyciel odpowiedzialny
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zajęcia polonistyczno-matematyczne
Zajęcia matematyczno - przyrodnicze
Zajęcia muzyczne