Dzień Górnika

W tym roku forma zdalnego nauczania uniemożliwiła nam organizację spotkania z górnikiem. Pomimo to, pragniemy kultywować tradycje związane z obchodami dnia świętej Barbary - patronki górników. Na naszych uczniów zawsze można liczyć. Wszystkie realizowane zadania związane z górnictwem, dzieci nie tylko chętnie wykonywały, ale efekty tej pracy zostały sfotografowane i przesłane wychowawcom. Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonywały rysunki przedstawiające pracę górników pod ziemią. Klasa II wykonywała czapki górnicze, w których było im bardzo do twarzy. Wiktor ze swoją siostrą Olą wyglądają jak z ludowego zespołu śląskiego. Klasa III wykonała prace plastyczne z materiałów odpadowych oraz z soli. Gabryś oraz Marcel przeprowadzili też doświadczenia z wykorzystaniem węgla. Cieszy nas tak duże zaangażowanie uczniów.

Rok szkolny
Autor
Anna Andrzejczak

Dodaj komentarz