Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Klodawy z dnia 11 marca 2020 r.

Poniżej w załączniku umieszczamy zarządzenie Burmistrza Kłodawy w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Rok szkolny
Author
Emilia Mikołajczyk

Dodaj komentarz