Zajęcia plastyczne - Tęsknota za bałwankiem, czyli wytnij i wyłoń.

Tegorocznym feriom zimowym nie sprzyja pogoda, nie sprzyja też samopoczucie uczniów i nauczycieli, których dosięgła szalejąca w Polsce grypa. Zajęcia odbywające się 29 stycznia miały przybliżyć uczniom zimową aurę i żeby nie tęskniły za prawdziwym bałwankiem, wyłonić go z materiałów plastycznych. Niestety uczestniczyła w nich tylko jedna uczennica z klasy pierwszej. Takie indywidualne zajęcia miały też swoją dobrą stronę, ponieważ Paulinka mogła wykazać się swoją kreatywnością, a wychowawczyni pani Dorota Lewandowska poświęcić jej czas przeznaczony dla całej grupy. Mimo wszelkich przeciwności losu bałwankowa rodzinka powstała!

Rok szkolny
Autor
Dorota Lewandowska

Dodaj komentarz