Zajęcia i konsultacje w szkole

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

od 18 maja br. wznowiona zostanie stopniowo praca szkół.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe procedury dotyczące zajęć w naszej szkole i organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Z wyrazami szacunku

Emilia Mikołajczyk

Dyrektor Szkoły

Rok szkolny
Author
Emilia Mikołajczyk

Dodaj komentarz