Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

KONKURS PLASTYCZNY

 

                                     Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

                                         „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

 

 

15 czerwca 2022r w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, odbyła się gala podsumowująca XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci .

 

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy , bo ryzyko upadków znamy”, aby zwrócić uwagę najmłodszych na sposoby przeciwdziałania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.

Konkurs honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a w organizację zaangażowany był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

W konkursie uczestniczyła uczennica :

 

- Natalia Rosiak z kl. VII – opiekun p. Agnieszka Brudnicka

 

Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe.

 

Natalia otrzymała dyplom za udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe.

 

Serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

Rok szkolny
Autor
Agnieszka Brudnicka

Dodaj komentarz