WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY W POLSKIEJ TRADYCJI

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”, realizując wyznaczone przez siebie zadania zmierzające do upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, kultywowania polskiej tradycji związanej ze świętami zadusznymi.

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych - uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy od nas odeszli. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, lokalnych bohaterów stawiając kwiaty i zapalając ten "płomyk nadziei". Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych obchodzimy 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "Zaduszkami". 

Rok 2020 ze względu na obostrzenia związane z epidemią nie pozwolił nam na tradycyjne działania związane ze świętami zadusznymi, dlatego skupiliśmy się na przekazie wirtualnym. Uczniowie klas „0” – 3 wykazali się ogromną kreatywnością i upamiętnili te dni, pełne wspomnień i zadumy o swoich bliskich, w pracach plastycznych nawiązując do polskiej tradycji świąt zadusznych. Pieczę nad przekazem artystycznym uczniów sprawowały wychowawczynie klas: p. Iwona Skibińska, p. Bogusława Janikowska, p. Dorota Lewandowska i p. Anna Andrzejczak.

1. Zdjęcia 1 - 10 - oddział przedszkolny

2. Zdjęcia 11 - 14 - klasa I

3. Zdjęcia 15 - 21 - klasa II

4. Zdjęcia 22 - 26 - klasa III

 

Rok szkolny
Autor
Dorota Lewandowska

Dodaj komentarz