Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

     28 marca do uczniów klasy VIII przyjechała pani Aneta Szabelska – wicedyrektor Zespołu Opiekuńczo -Edukacyjno- Wychowawczego w Kole.

      Celem jej wizyty było przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.

      Zajęcia obejmowały między innymi: diagnozę predyspozycji zawodowych, zainteresowań, informacje o zawodach i przeciwwskazaniach zdrowotnych do ich wykonywania.

      W czasie zajęć uczniowie wypełniali test inteligencji wielorakich Gardnera. Dzięki niemu mogli określić własne predyspozycje i uzdolnienia, które pozwolą im osiągnąć sukces w szkole i życiu codziennym oraz wybrać odpowiedni kierunek dalszej edukacji.

Rok szkolny
Autor
Ewa Rosiak

Dodaj komentarz