W drogę ... po własny los...

Bierzwienna

     W piątek 24 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, na które przybyli zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice.

    Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie przekazaniem sztandaru uczniom klasy siódmej.

       Następnie pani dyrektor- Emilia Mikołajczyk i wychowawcy klas  wręczyli nagrody i dyplomy uczniom, którzy otrzymali świadectwa  z wyróżnieniem lub odnieśli sukces w konkursach na szczeblu  powiatowym i ogólnopolskim. 

     W imieniu władz Gminy, pani Katarzyna Hamiga, przekazała wszystkim zebranym życzenia udanych wakacji oraz podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

     W czasie uroczystości uczniowie klasy VIII zaprezentowali program artystyczny, w którym podziękowali dyrekcji, wychowawczyni, nauczycielom i rodzicom za okazane serce, naukę, pomoc i cierpliwość.

      Na zakończenie pani dyrektor pogratulowała uczniom wyników, podziękowała również rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji.

      Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami, gdzie otrzymali  świadectwa.

Rok szkolny
Autor
Ewa Rosiak

Dodaj komentarz