#Szkołapamięta

#Szkołapamięta

          9 listopada odbyła się wycieczka "Szlakiem miejsc pamięci narodowej" w ramach akcji #Szkoła pamięta, w której uczestniczyli uczniowie klas VI-VII naszej szkoły.

    Celem wycieczki było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Uczniowie z opiekunami złożyli kwiaty i zapalili znicze:

- przed pomnikiem upamiętniającym poległych z Armii" Poznań" w Bierzwiennej Długiej,

- na cmentarzu w Bierzwiennej Długiej, gdzie znajdują się groby poległych obrońców naszej Ojczyzny oraz ludzi związanych z rozwojem edukacji na naszym terenie,

- przed pomnikiem upamiętniającym powstańców styczniowych w Nowinach Brodowskich,

-na cmentarzu w Brdowie, gdzie spoczywają polegli powstańcy styczniowi.

Wycieczka ta wpisuje się w obchody zbliżającego się Święta Niepodległości.

 Po części oficjalnej uczniowie zjedli ciepły posiłek w pizzerii w Brdowie.

  Wycieczkę zorganizowała pani Ewa Rosiak, której w opiece nad uczniami pomagały panie Emilia Mikołajczyk i Halina Szerwińska.

Rok szkolny
Autor
Ewa Rosiak

Dodaj komentarz