Święto Konstytucji 3 Maja

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Sejm ustanowił rok 2021

Rokiem Konstytucji 3 Maja

 

Sejm przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Sejm świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego aktu zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji współcześnie.

Za uchwałą głosowało 446 posłów, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

 

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.

Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

 

Nasza szkoła – jak co roku – przyłączyła się do ogólnopolskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Delegacja złożona z uczniów kl. VI złożyła kwiaty i zapaliła znicze w znanych miejscach pamięci: pod pomnikiem znajdującym się na terenie szkoły i poświęconym patronowi placówki – gen. Tadeuszowi Kutrzebie i żołnierzom armii „Poznań” walczącym w bitwie nad Bzurą oraz pod pomnikiem powstańców styczniowych na cmentarzu w Bierzwiennej Długiej.

Szkołę godnie reprezentowali:

Gostkowska Marta, Przybyłowska Marika, Rakowski Kacper, Rosiak Natalia, Szpringier Miłosz i Wojciechowska Martyna

oraz p. Renata Banasiak i p. Maria Kowalewska, która sprawowała opiekę nad uczniami również na cmentarzu parafialnym.

 

 

Rok szkolny
Autor
Renata Banasiak

Dodaj komentarz