Stop cyberprzemocy !

  Uczniowie klasy VI w ramach zajęć projektowych na zajęciach z wychowawcą zrealizowali temat "STOP CYBERPRZEMOCY !

Projekt przebiegał w czterech  etapach :

- pierwszy etap - pogadanka na temat cyberprzemocy;

- drugi etap - obejrzenie filmików edukacyjnych;

- trzeci etap- podział uczniów na zespoły dwuosobowe;

-- czwarty  etap  - zaplanowanie w grupach plakatu i jego wykonanie.

Rok szkolny
Autor
Renata Koperska

Dodaj komentarz