Sprzątanie parku w Bierzwiennej

Sprzątanie parku w Bierzwiennej

W dniu 28 września 2019 r. odbyło się sprzątanie parku. W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano prawie tonę odpadów niesegregowanych, 5 worków z tworzywami sztucznymi, 5 worków ze szkłem oraz jeden kontener KP -7 odpadów zielonych.

W akcję zaangażowali się radni, sołtysi, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej i mieszkańcy okolicznych wsi.

 

Rok szkolny
Author
Emilia Mikołajczyk

Dodaj komentarz