Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Jak w sposób ciekawy spędzić czas wolny od zajęć ?"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jak w sposób ciekawy spędzić czas wolny od zajęć lekcyjnych?" organizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w  Bierzwiennej Długiej

 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

pt. Jak w sposób ciekawy spędzić czas wolny od zajęć lekcyjnych? ” ”.

W konkursie wzięło udział 26 uczestników, wpłynęło 26 prac plastycznych.

W kategorii klas O- III oceniono 12 prac plastycznych, w kategorii klas IV- VIII

oceniono 14 prac plastycznych.

Oceniane były według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem

- kreatywność twórcza

- estetyka wykonania

Komisja w składzie:

Emilia Mikołajczyk – dyrektor szkoły

Renata Banasiak – nauczyciel języka angielskiego

Robert Kowalewski – nauczyciel religii

Agnieszka Brudnicka – nauczyciel plastyki

przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia i dyplomy następującym uczniom :

Kategoria O -III

I miejsce:

Kuba Matusiak – kl. II

II miejsce:

Katarzyna Królikowska – Kl. III

III miejsce:

Gabriel Sobierajski - Junkiert – Kl. III

Wyróżnienie :

A lan Czerwczak – Kl. III

Kategoria IV - VIII

I miejsce:

Natalia Rosiak – Kl. VI

II miejsce:

Kacper Michalak – Kl. V

III miejsce:

Anna Szrotirz – Kl. V

Wyróżnienie:

Ada Klepczarek - Kl. IV

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w ramach ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2020 rok ."

Odbiór w szkole w dniu 28 października 2020 r. w godzinach 8.00- 15.00.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym oraz wyróżnionym.

 

Rok szkolny
Autor
Agnieszka Brudnicka

Dodaj komentarz