Razem lepiej ! - konkurs fotograficzny


 

        Konkurs  fotograficzny adresowany jest do uczniów klas "O"- VIII Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej.

        Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, przedstawiającego zwierzę lub zwierzęta  ze swoim opiekunem  w zabawnej sytuacji.

         Zdjęcia konkursowe powinny być kolorowe i wywołane lub wydrukowane w dowolnym formacie.

Organizatorzy:   Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Cele konkursu:

- wzbudzanie zamiłowania i zainteresowania dzieci do fotografii,

- prezentacja i popularyzacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii,

- przedstawienie za pomocą fotografii pupili domowych w naturalnie powstałych, zabawnych sytuacjach.

Adresaci konkursu:  Konkurs adresowany jest do uczniów klas "0" - VIII .

        Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik składa w konkursie od 1 do 3 zdjęć konkursowych.

Zdjęcia konkursowe powinny być kolorowe i wywołane lub wydrukowane

 w dowolnym formacie.

Zdjęcia powinny przedstawiać zwierzę lub zwierzęta domowe i ich opiekunów w naturalnie powstałej, zabawnej sytuacji.

Zdjęcia powinny zostać dostarczone do p. Ewy Rosiak  - opiekuna SU-w terminie do 30.10.2020r.

Podstawowe dane uczestnika konkursu opisane na odwrocie każdego zdjęcia konkursowego (imię i nazwisko ucznia, klasa).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione za pomocą programów typu "Photoshop".

O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie:

Pani dyrektor Emilia Mikołajczyk ,  pani Ewa Rosiak  oraz pan Rafał Marcinkowski.

Komisja dokona wyboru miejsca  I, II, III oraz wyróżnień.

 Autorzy wybranych zdjęć otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych tzw. „Nagrody Organizatora”. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców  i przyznania dyplomów oraz nagród w konkursie, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły

 

Rok szkolny
Autor
Ewa Rosiak

Dodaj komentarz