Quiz patriotyczny

Uczniowie klasy drugiej w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w ramach cyklu zajęć "Ale historia!" powtórzyli i utrwalili sobie dotychczas poznane wiadomości na temat ojczyzny - jej wzlotów i upadków oraz pogłębili swoją wiedzę o kolejne zagadnienia. Poznali bliżej autora i genezę hymnu narodowego, postacie wielkich patriotów polskich, takich jakimi byli Jan Henryk Dąbrowski i Józef Piłsudski. Nauczyli się czterech zwrotek hymnu państwowego -  "Mazurka Dąbrowskiego". Wspólnie zredagowali odpowiedź na pytanie: Co to jest Ojczyzna?, samodzielnie na pytanie: Kto to jest patriota?. Natomiast nauczycielka pani Dorota Lewandowska wyjaśniła jak to było z tym patriotyzmem, kiedy Polska nie była wolnym krajem, a jak jest współcześnie. Kogo nazywamy w dzisiejszych czasach  patriotą? Co to znaczy kochać swoją Ojczyznę? 

Blok tematyczny zakończył się quizem patriotycznym, w którym trzy drużyny utworzone z uczniów klasy drugiej, zmagały się z trudnymi pytaniami o tematyce historyczno - patriotycznej - "Co wiesz o Polsce?" wykorzystując komunikator internetowy skype oraz wykonaniem prac plastycznych pt. "Godło Polski". Zacięta walka drużyn zakończyła się zasłużonym remisem, a tym samym ocenami celującymi za doskonałe przygotowanie. 

Gratulujemy małym patriotom!

Rok szkolny
Autor
Dorota Lewandowska

Dodaj komentarz