Plener malarski

    21 listopada 2022 roku w podziemiach Kopalni Soli ,,Kłodawa" odbył się plener malarski  pod tytułem ,,Kłodawskie górnictwo – kopalnią wiedzy o regionie".

 Celem pleneru było:

🎨 kształtowanie i rozwijanie zainteresowania malarstwem;

🎨 promocja gminy Kłodawa i powiatu kolskiego;

🎨integracja środowisk szkolnych i wymiana doświadczeń;

🎨uchwycenie artystycznej wizji Kopalni Soli ,,Kłodawa".

 W wydarzeniu udział wzięli  uzdolnieni plastycznie uczniowie ze szkół powiatu kolskiego, w tym uczennica klasy ósmej naszej szkoły  - Natalia Rosiak.

  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników " w Kłodawie.

  Nad bezpieczeństwem uczennicy w klasie w czasie konkursu czuwała pani Iwona Łagodzińska.

Rok szkolny
Autor
Ewa Rosiak

Dodaj komentarz