Pamiątki rodzinne

W tym roku pani dyrektor Emilia Mikołajczyk zgłosiła szkołę do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”. W ramach tej akcji podjęliśmy wiele działań. Jednym z nich było odszukiwanie w domu rodzinnych pamiątek – zdjęć i różnorodnych przedmiotów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie przypuszczaliśmy, że ta akcja spotka się z tak dużym odzewem ze strony uczniów i rodziców. Uczniowie klas 0-III zgromadzili ogromną ilość przedmiotów i fotografii. Cieszy nas przywiązanie do nich, bo przecież pamiątki są szczególnie powiązane z naszym rodzinnym dziedzictwem. Przekazywane z pokolenia na pokolenie są „drzwiami” do historii rodziny, regionu, kraju ... . Za realizację kolejnej edycji MEN w naszej szkole odpowiedzialni byli: p. I. Skibińska, p. B. Janikowska, p. D. Lewandowska, p. A. Andrzejczak i p. I. Łagodzińska.

Zdjęcia zamieszczone są kolejno - klasami, rozpoczynając od klasy 0.

Rok szkolny
Autor
Anna Andrzejczak

Dodaj komentarz