Lekcja tolerancji – każdy z nas jest inny, wyjątkowy.

Klasa III realizowała cykl wychowawczy poświęcony tolerancji. Zajęcia miały na celu  kształtowanie wśród dzieci postawy akceptacji, tolerancji i integracji grupy  oraz uświadomienie, że jesteśmy różni, ale równie ważni. Różnimy się wyglądem, sposobem ubierania, zainteresowaniami,…, ale najważniejsze, że jesteśmy dobrymi ludźmi i akceptujemy te różnice. Dzieci zgromadziły mnóstwo zdjęć pokazujących, jak szybko zmieniał się ich wygląd. Rozpoznawały siebie wzajemnie na zdjęciach z wczesnego dzieciństwa. Było przy tym dużo radości.

 

 

Rok szkolny
Autor
Anna Andrzejczak

Dodaj komentarz