Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

                                „ Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!         Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich na uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny. Cieszę się, że po kilku miesiącach zdalnego nauczania i dwóch miesiącach wakacji spotykamy się ponownie, choć w scenerii nietypowej jak na taki dzień, bo zamiast w świetlicy wiejskiej jesteśmy tu, na boisku szkolnym”… Tymi słowami we wtorek 1 września pani dyrektor Emilia Mikołajczyk rozpoczęła nowy rok szkolny.

       Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 była niecodzienna, bowiem odbyła w dwóch budynkach. Uczniowie klas „0” - 5 spotkali się na boisku szkoły w Bierzwiennej Długiej, natomiast uczniowie klas 6 - 8    w budynku szkoły w Rysinach Kolonii.

        Uczniów i rodziców klas młodszych przywitała pani Dyrektor. Na samym początku swojego przemówienia odniosła się do 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz roli jaką odegrał w niej patron naszej szkoły- gen. Tadeusza Kutrzeba. Następnie omówiła wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Regulamin Szkoły, zgodnie z którymi będziemy funkcjonować w tym roku szkolnym. Na koniec przedstawiła zebranym nauczycieli, wychowawców klas oraz przydział sal lekcyjnych, w których już jutro spotkają się uczniowie.

       Po zakończeniu uroczystości, delegacja społeczności uczniowskiej wraz z opiekunem, złożyła kwiaty        i zapaliła znicze przy pomniku, który upamiętnia naszego Patrona i żołnierzy Armii „Poznań”, a znajduje się na terenie szkoły w Bierzwiennej Długiej.

        W budynku szkoły w Rysinach Kolonii, wychowawcy, w wyznaczonych im salach lekcyjnych, tak samo jak wcześniej pani Dyrektor, przedstawili uczniom najważniejsze informacje dotyczące pracy i zapoznali ich z nowymi regulaminami dotyczącymi funkcjonowania placówki. Pamiętając o rocznicy wybuchu II wojny światowej, minutą ciszy, wszyscy zebrani uczcili pamięć tych co polegli, abyśmy mogli żyć i uczyć się w wolnym kraju.

Rok szkolny
Autor
Ewa Rosiak

Dodaj komentarz