Dzień otwarty

 

24 marca w naszej Szkole Podstawowej odbył się tzw. Dzień Otwarty. Rodzice z dziećmi zainteresowani dołączeniem do naszego grona mieli szansę zobaczyć szkołę od wewnątrz.

Na wstępie, wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Emilia Mikołajczyk i następnie przedstawiła rodzicom aktualną ofertę edukacyjną. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor wymieniła liczne atuty naszej placówki, dzięki którym szkoła wzbudza zainteresowanie edukacją i cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Pani dyrektor podkreśliła, że szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe oraz jest odpowiednio wyposażona. Od lat swoją fachową pomocą służą dzieciom i ich rodzicom pedagog szkolny, pedagog specjalny oraz nauczyciel- logopeda pracujący z najmłodszymi dziećmi nad korektą ich wad wymowy.

Następnie, uczniowie oddziału przedszkolnego pod kierunkiem Pani Iwony Skibińskiej zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Były to miedzy innymi piosenki i wiersze związane z bajkami. Występ ten, wzbudzający duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności, został nagrodzony brawami.

Na zakończenie, dzieci wraz z Rodzicami zwiedzili szkołę, a także udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy 0

Mamy nadzieję, że przyszłym uczniom i ich Rodzicom podobała się nasza szkoła i1września spotkamy się na … uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Zapraszamy do SP w Bierzwiennej Długiej!

Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie tego dnia.

Rok szkolny
Autor
Iwona Skibińska

Dodaj komentarz