"Bo w szkole jest wesoło..."

Powrót do zajęć stacjonarnych po ostatniej fali epidemii koronawirusa był wyczekiwany przez nas wszystkich z wielką niecierpliwością. Mieliśmy już dosyć zajęć zdalnych na odległość i siedzenia przed komputerem. Dlatego nauczyciele planując zajęcia z uczniami postawili głównie na ruch na świeżym powietrzu, integrację i poprawę relacji między uczniami. Posłużyły nam do tego różnego rodzaju gry i zabawy, dzięki którym uczniowie uczyli się, ale w sposób niekonwencjonalny, dobrze bawili się i aktywnie odpoczywali.

Drugoklasiści świetnie sprawdzili się w zabawie „Podchody”. Podzieleni na dwie grupy, z których grupa uciekająca przygotowała zadania dla grupy szukającej, wykorzystali teren przyszkolny. Były to zadania ze sprawności fizycznej, jak na przykład skakanie na skakance, biegi, znalezienie 10 szyszek, ale również z przyrody ( Wymień 5 nazw ptaków. Wymień 5 nazw rzek polskich. ), muzyki ( Zaśpiewaj piosenkę. ), języka polskiego ( Ułóż rymowankę na dowolny temat ) itp.

Na zajęciach plastyki wykonywali techniką origami okręty, które były inspiracją do kolejnej zabawy na świeżym powietrzu „Popłyniemy daleko”, czyli puszczanie statków na wodzie i utrwalenia wiadomości z przyrody na temat wykorzystania pożytecznej siły wiatru.

Były też zajęcia przyrodnicze na wiosennej łące – rozpoznawanie jej mieszkańców i roślin oraz sposób na wypoczynek i zabawy. Następnego dnia uczniowie w dwóch grupach to co zaobserwowali przenieśli na szare arkusze papieru wykonując piękne, kolorowe prace plastyczne, które ozdobiły nasze gazetki klasowe.

Ile radości i przyjemnych wspólnych chwil przyniosły dzieciom, te zajęcia poświadczą poniższe zdjęcia.

 

Rok szkolny
Autor
Dorota Lewandowska

Dodaj komentarz