Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Marta Kubiak - przewodniczący

Anna Michalak - zastępca przew.

Żaneta Pawłowska - sekretarz

Wioletta Potkańska - skarbnik

Grażyna Gaudyn - z-ca skarbnika

Członkowie: K. Kwapińska, Ł. Mierzejewska, J. Michalak

 

Komisja Rewizyjna:

E. Przepiórska, M. Topolska, R. Rataj