Pracownicy techniczni

Budynek w Rysinach Kolonii

Woźna: Adela Paluszewska

Woźna: Mariola Kameduła

Pracownik gospodarczy: Radosław Paluszewski

 

Budynek w Bierzwiennej Długiej

Woźna: Zofia Wielkopolan

Sprzątaczka: Zofia Peda

Palacz: Radosław Paluszewski