Sprzedaliśmy makulaturę - jakie korzyści ma szkoła i środowisko?

17 lutego sprzedaliśmy zgromadzoną w szkole makulaturę do przetwórni celulozy APIS w Chodczu. Za transport i pomoc w załadunku bardzo dziękujemy panu Łukaszowi Przybyłowskiemu. 

Tym razem nie było niestety szkolnej zbiórki makulatury wśród uczniów, ale i tak udało nam się przygotować i sprzedać 1060 kg surowca. 

Jakie korzyści niesie dla środowiska naturalnego zbiórka surowców i segregacja śmieci? 

Człowiek codziennie produkuje ogromne ilości odpadów. Segregowanie śmieci pozwala na ponowne ich wykorzystanie, co niesie ze sobą wiele korzyści. 

Im więcej przetworzonej makulatury, tym większa jest oszczędność naturalnych zasobów środowiska. Przy produkcji nie trzeba korzystać z nowych surowców, tylko wykorzystywać te już zgromadzone.

Oddanie makulatury do skupu to lepszy pomysł ochrony środowiska, niż na przykład spalenie tych odpadów. Nadruki zawierają często farby, które przy spalaniu dostają się do atmosfery  i są dla niej niezwykle szkodliwe.

Korzystnym dla środowiska przy oddawaniu tego typu odpadów jest również porządkowanie okolicy oraz brak powstawania dzikich wysypisk, dzięki czemu środowisko jest czystsze.

Ochrona środowiska następuje także poprzez mniejsze zużycie energii niezbędnej do produkcji papieru. Zbieranie makulatury chroni lasy oraz powietrze, którym oddychamy.

 

Rok szkolny
Autor
Rafał Marcinkowski

Dodaj komentarz