Powstanie Styczniowe

      Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863  roku . Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. 

Walka powstańcza przez cały swój czas miała charakter rozproszonej akcji partyzanckiej. Powstańcom nie udało się opanować na dłużej większego terytorium, a władze powstania nie miały stałej siedziby.

     Pod wsią Ciepliny w parafii Modzerowo miała miejsce bitwa oddziałów powstańczych z wojskami carskimi. Słabo uzbrojony polski oddział stawił czoło dobrze przygotowanym do walki oddziałom rosyjskim i odparł ich atak. To spektakularne zwycięstwo okupione było krwią 18 poległych powstańców i wielu rannych.

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Bilans insurekcji był tragiczny - dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków uczestników.

Powstanie bez wątpienia umocniło narodową świadomość Polaków. Powstańcy zawsze będą dla nas symbolem odwagi, patriotyzmu i wzorem dla kolejnych pokoleń. O Powstaniu Styczniowym trzeba i należy pamiętać.

     Na cmentarzu w Bierzwiennej Długiej corocznie społeczność szkolna oddaje hołd przy pomniku Powstańców Styczniowych zapalając znicze i składając kwiaty.

 

 

 

Rok szkolny
Autor
Emilia Mikołajczyk

Dodaj komentarz