Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.

Śmieci wyrzucone przez ludzi nad jeziorem.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronie internetowej, a także przekazanie jej zainteresowanym szkołom.

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja


Z poważaniem

Bartosz Iwanowski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Środowiska


Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

tel. +48 61 62 66 425

fax. +48 61 62 66 401
 

Rok szkolny
Autor
Rafał Marcinkowski

Dodaj komentarz