II Ogólnopolski konkurs dla Dzieci Rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Konkurs KRUS dla dzieci rolników - zdjęcie czerwonego ciągnika rozsiewającego nawóz sztuczny na polu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła kolejny konkurs dla dzieci  - II Ogólnopolski konkurs dla Dzieci Rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzujące wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem  „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 9 kwietnia br. na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie e-mail należy wpisać : „Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka” lub pocztą tradycyjną na adres Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.krus.gov.pl

20 laureatów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości około 600 zł każda.
 

Rok szkolny
Autor
Rafał Marcinkowski

Dodaj komentarz