Razem możemy więcej

Razem możemy więcej - kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa

"Razem możemy więcej - kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa."

Uczniowie SP Bierzwienna biorą udział w zajęciach dodatkowych finansowanych z funduszy regionalnych i europejskich. Projekt opiewający na łączną wartość 1 365 050,14 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków europejskich (w wysokości 1 221 360,65 zł).

Celem projektu jest:

  • doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy,
  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnym i potrzebami edukacyjnymi,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie szkół.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie 1 października 2017 r. – 30 czerwca 2019 r. 

Plakat projektu