Płazy-zwierzęta wodno-lądowe.

Dodane przez Aleksandra Str… - wt., 17/03/2020

Witam

Utrwalimy i poszerzymy wiedzę na temat płazów. W tym celu proszę wejść na stronę  www.gov.pl/zdalnelekcje, wybierzcie klasę 6 i przedmiot biologia, lekcja 1 "Płazy- zwierzęta wodno-lądowe".

Po przeczytaniu sprawdźcie swą wiedzę wykonując zadania znajdujące się pod tematem (ćwiczenia 1-5).

Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie przedmiotowym na polecenia:

10.1 Na którym kontynencie występuje najwięcej płazów?

Dlaczego w Brazylii liczba gatunków płazów jest większa niż w Polsce, Kanadzie czy Australii?

10.2 Wyjaśnij, co to znaczy, że żaba trawna jest organizmem zmiennocieplnym i jaki wpływ ma ta cecha na tryb życia?

Pozdrawiam

Klasa

Komentarze

L

Dodaj komentarz