Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Bierzwiennej

Celem naszej działalności jest pokojowe rozwiązywanie sporów szkolnych i rówieśniczych z wypracowaniem ugody satysfakcjonującej każdą ze stron konfliktu.

W mediacjach pomoc oferują opiekunowie: mediator edukacyjny p. Rafał Marcinkowski i pedagog szkolny p.Iwona Łagodzińska.

Zgłoszenie do mediacji